Skip directly to content

Sportieve cel

De Sportieve Cel waakt over de uitgestippelde beleidsvisie van de club, zoals beschreven in het visie en missiedocument van KSC MENEN.

SAMENSTELLING SPORTIEVE CEL:

Geert LIBBRECHT
Voorzitter Sportieve Cel
geert.libbrecht1@telenet.be

Bernard ROLLE
Clubvoorzitter
GSM 0473/810 334
bernard.rolle@skynet.be

Benoit DENY
Commercieel manager
GSM 0496/166 027
benoit.deny@skynet.be

Tom DENY
Sportief manager
GSM 0496/166 300
tomdeny1@yahoo.com

Denis DE TAND
Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding
GSM 0498/860 568
denis.detand@telenet.be

Patrick SOETE
Jeugdcoördinator Bovenbouw
GSM 0476/960 373
patricksoete@skynet.be

Pascal VERRIEST
Trainer eerste ploeg
GSM 0496/659 860
pascal.verriest@telenet.be

Janick JODTS
Trainer beloftenteam
GSM 0496/126 764
janick.jodts@telenet.be

Filiep DUTHOO
Keepertrainer
GSM 0498/581 643
filiep.duthoo@hotmail.com

Luc CATRY
Trainer juniores
GSM 0493/137 076
luccatry@telenet.be


Sportieve Cel JEUGD waakt over de jeugdwerking en het toepassen van de voetbal- en opleidingsvisie van de club.

Bestaat uit:

Bernard Rollé – voorzitter beheerraad
Denis de Tand – TVJO
Patrick Soete - jeugdcoördinator bovenbouw
Frederik Dumont - jeugdcoördinator middenbouw
Rodrigo Dedrie - jeugdcoördinator onderbouw
Kris Vangheluwe - jeugdcoördinator onderbouw

Downloadbare bijlage(n):